Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  21
Hôm nay:  23
Tổng truy cập:  240,595

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2016

Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2016

Xem tiếp ...

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN