Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  204
Hôm nay:  204
Tổng truy cập:  2,098,473

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN

Xem tiếp ...

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2016

Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2016

Xem tiếp ...

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN