Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  3966
Hôm nay:  6533
Tổng truy cập:  2,104,802

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2017 08/06/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI THÔNG TIN KH&CN HẢI PHÒNG NĂM 2017 

1. Tổng kết hoạt động Mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng năm 2016 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017

- Tổng kết hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2016;

- Trình bày hiện trạng cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng và giới thiệu các CSDL được chia sẻ từ các thành viên;

- Trình bày dự thảo và bàn kế hoạch hoạt động Mạng lưới năm 2017;

- Thời gian thực hiện:  Tháng 5/2017

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Trung tâm Thông tin

2. Khảo sát học tập kinh nghiệm phát triển hoạt động thông tin KH&CN giữa các thành viên Mạng lưới

- Khảo sát nguồn lực thông tin và học tập những kinh nghiệm về công tác thông tin KH&CN, phát triển dịch vụ thông tin KH&CN tại 01 đơn vị thành viên Mạng lưới (dự kiến Viện Nghiên cứu hải sản);

 - Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017

 - Kinh phí thực hiện: dự kiến Viện Nghiên cứu hải sản

3. Quản trị, cập nhật Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Quản trị, cập nhật tin bài Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Tiếp tục cập nhật tin bài lên cổng thông tin Mạng lưới. Mỗi thành viên tối thiểu 10 tin bài/năm

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN trên cổng thông tin Mạng lưới: dự kiến cập nhật 500 biểu ghi.

- Thời gian: cả năm

-  Kinh phí: Kinh phí Trung tâm Thông tin Cụ thể hỗ trợ các thành viên mạng lưới nhập dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN:

*. Định mức 1.000.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 10 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: 50-100 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học

*. Định mức 500.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 05 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: tối thiểu 10-50 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học.

4. Tiếp tục quảng bá về Mạng lưới, chia sẻ thông tin giữa các thành viên của Mạng lưới.

- Gửi các banner của các thành viên có nhu cầu lên Website của các thành viên Mạng lưới

- Duy trì Cài đặt Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng lên website của các thành viên hoặc đơn vị chủ quản

- Tiếp tục gửi ấn phẩm chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Trung tâm Thông tin

5. Phối hợp phát triển dịch vụ thông tin KH&CN

- Mục đích: Hợp tác, liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin KH&CN, phát triển dịch vụ cung cấp thông tin KH&CN, tạo sự gắn kết giữa các thành viên.

- Nội dung cụ thể:

+ Phát triển CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN hiện đang cung cấp dưới dạng thư mục sang dịch vụ cung cấp thông tin toàn văn.

+ Tổ chức đầu mối thông tin hiệu chỉnh phát triển phần mềm CSDL cập nhật dữ liệu toàn văn, khi người dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ dẫn đến 1 trang hướng dẫn, đề nghị thanh toán phí quản trị dữ liệu. Người dùng sẽ để lại tên, địa chỉ, email, số điện thoại. Sau khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cán bộ phụ trách sẽ gửi dữ liệu qua email của người dùng hoặc gửi mã code để người dùng tự download.

+ Các thành viên mạng lưới tổ chức scan dữ liệu và cập nhật dữ liệu toàn văn vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN

+ Dự kiến thu dịch vụ: Phí dịch vụ quản trị dữ liệu 10.000đ/lần gửi dữ liệu qua mạng (cho đơn vị đầu mối quản trị dữ liệu), phí bản quyền dữ liệu do tổ chức thành viên quyết định.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

- Tổ chức thực hiện:

+ Hiệu chỉnh phần mềm: Trung tâm thông tin

+ Phục vụ người dùng tin: Trung tâm thông tin, thành viên mạng lưới

+ Số hóa cập nhật dữ liệu toàn văn: Các thành viên

6. Tổ chức 1 cuộc tập huấn nghiệp vụ thông tin

Nội dung tập huấn:        

- Học tập kinh nghiệm phát triển Mạng lưới thông tin KH&CN

- Khai thác thông tin KH&CN phục vụ quản lý điều hành

- Nghiệp vụ thông tin KH&CN

- Thời gian thực hiện dự kiến: 8/2017

- Địa điểm dự kiến: Lâm Đồng

- Giảng viên: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Trường Quản lý KH&CN

- Kinh phí:

+ Kinh phí tổ chức lớp do Trung tâm Thông tin chuẩn bị,

+ Kinh phí ăn, ở đi lại do các thành viên Mạng lưới chuẩn bị.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN