Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  737
Hôm nay:  1508
Tổng truy cập:  692,462

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Quy chế hoạt động

Quy chế Mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động của mạng lưới Thông tin Khoa...

Xem tiếp ...

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN