Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  15
Hôm nay:  15
Tổng truy cập:  2,098,284

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2022

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2022

Xem tiếp ...

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2021

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2021

Xem tiếp ...

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Xem tiếp ...

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2020

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2020

Xem tiếp ...

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2018

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2018

Xem tiếp ...

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2017

Kế hoạch chi tiết 06 nhiệm vụ được các thành viên mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng nhất trí thông qua và quyết tâm thực...

Xem tiếp ...

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN