Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  3642
Hôm nay:  5780
Tổng truy cập:  2,104,049

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 30/07/2020

1. Tổ chức 02 hội thảo sau:

1.1. Hội thảo phát triển mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng

* Nội dung:

- Kiện toàn lại Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng (02 thành viên đã hợp nhất thành 01 đơn vị, 01 thành viên hợp nhất với 01 đơn vị thành đơn vị mới, 01 thành viên đã đổi tên hoạt động).

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, sơ kết 06 tháng đầu năm 2020

- Kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Thảo luận giải pháp phát triển Mạng lưới năm 2020.

* Thời gian: tháng 07/2020

* Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng.

1.2 Hội thảo nghiệp vụ

* Tên hội thảo: Phát triển dịch vụ Thông tin KH&CN tại Mạng lưới Thông tin KH&CN Hải Phòng qua môi trường Web

* Nội dung

- Cách thức, chuẩn mực đưa tin bài lên CSDL, Cổng thông tin điện tử

- Hỗ trợ xây dựng website hoàn chỉnh chuẩn SEO

- Hướng dẫn SEO Web lên TOP 1 Google hiệu quả và bền vững

- Giải pháp phát triển dịch vụ thông tin KH&CN

* Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 9/2020

* Địa điểm: Thư viện Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

* Đơn vị tổ chức: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng và Thư viện Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

2. Quản trị, cập nhật Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

* Nội dung:

- Quản trị, cập nhật tin bài Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng;

- Tiếp tục cập nhật tin bài lên cổng thông tin Mạng lưới. Mỗi thành viên tối thiểu 05 tin bài/năm;

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN trên cổng thông tin Mạng lưới: dự kiến cập nhật 500 biểu ghi.

- Thời gian: cả năm

- Kinh phí: Kinh phí Trung tâm Thông tin hỗ trợ các thành viên mạng lưới nhập dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN, cụ thể như sau:

+ Đối với định mức 1.000.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 10 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: 50-100 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học

+ Đối với định mức 500.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 05 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: tối thiểu 10-50 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học.

3. Tiếp tục quảng bá về Mạng lưới, chia sẻ thông tin giữa các thành viên của Mạng lưới.

* Nội dung:

- Cập nhật tin bài nổi bật tại các thành viên lên Cổng thông tin Mạng lưới

- Duy trì banner của các thành viên có nhu cầu lên Website của các thành viên Mạng lưới; Duy trì Cài đặt Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng lên website của các thành viên hoặc đơn vị chủ quản

- Tiếp tục gửi ấn phẩm chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới

- Các thành viên Mạng lưới tích cực quảng bá Mạng lưới thông qua các hoạt động nghiệp vụ đặc thù tại các thành viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin KH&CN do Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức

- Tổ chức cho các thành viên mạng lưới tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin KH&CN do Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức theo kế hoạch chung của Bộ và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

- Kinh phí:

+ Tổ chức, phối hợp với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ KH&CN: Trung tâm Thông tin

+ Ăn ở, đi lại: theo chế độ công tác phí, do các thành viên đóng góp.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN