Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  3786
Hôm nay:  6107
Tổng truy cập:  2,104,376

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch hoạt động Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng năm 2018 01/08/2018

1. Phát triển hoạt động Mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng năm 2018

- Tổng kết hoạt động của Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng năm 2017;

- Trình bày dự thảo và bàn kế hoạch hoạt động Mạng lưới năm 2018;

- Thời gian thực hiện:  Quý 2/2018

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí Trung tâm Thông tin.

2. Quản trị, cập nhật Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Quản trị, cập nhật tin bài Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Bổ sung banner chuyên mục kết quả Nghiên cứu khoa học mới trong Cổng Mạng lưới thông tin KH&CN TP Hải Phòng

- Tiếp tục cập nhật tin bài lên cổng thông tin Mạng lưới. Mỗi thành viên tối thiểu 05 tin bài/năm.

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu vào CSDL kết quả nghiên cứu KH&CN trên cổng thông tin Mạng lưới: dự kiến cập nhật 500 biểu ghi.

- Thời gian: cả năm

-  Kinh phí: Kinh phí Trung tâm Thông tin hỗ trợ các thành viên mạng lưới nhập dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN:

*. Định mức 1.000.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 10 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: 50-100 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học

*. Định mức 500.000đ/năm: Hàng tháng gửi cho cán bộ đầu mối tin bài hoạt động của thành viên để cập nhật chuyên mục hoạt động thành viên mạng lưới. Tối thiểu 05 tin bài/năm; Nhập dữ liệu: tối thiểu 10-50 biểu ghi vào chuyên mục kết quả nghiên cứu khoa học.

3. Tiếp tục quảng bá về Mạng lưới, chia sẻ thông tin giữa các thành viên của Mạng lưới.

- Đăng ký tên miền cho Cổng thông tin Mạng lưới: tên miền http: hpstin.vn (hai phong science and technology information network).

- Duy trì banner của các thành viên có nhu cầu lên Website của các thành viên Mạng lưới; Duy trì Cài đặt Cổng thông tin Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng lên website của các thành viên hoặc đơn vị chủ quản

- Cập nhật tin tức hoạt động của các thành viên vào fanpage Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng; nhóm zalo…

- Tiếp tục gửi ấn phẩm chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Thăm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm phát triển hoạt động thông tin KH&CN tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Hải Phòng

- Nội dung: Khảo sát nguồn lực thông tin và học tập những kinh nghiệm về công tác thông tin KH&CN, phát triển dịch vụ thông tin KH&CN, phục vụ người dùng tin

- Địa điểm: Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Hải Phòng

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2018

5. Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Thái Nguyên

- Nội dung: học tập kinh nghiệm phát triển hoạt động thông tin KH&CN, Nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin, phát triển dịch vụ thông tin, phục vụ công tác quản lý và phát triển mạng lưới thông tin KH&CN tại Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN Thái Nguyên và Trung tâm Học liệu trường Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: 02 ngày vào tháng 10/2018.

6. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin KH&CN do Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức

- Tổ chức cho các thành viên mạng lưới tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin KH&CN do Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức theo kế hoạch chung của Bộ và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN