Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  144
Hôm nay:  402
Tổng truy cập:  95,238

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Sở Khoa học và Công nghệ Tham gia Hội sách Hải Phòng năm 2023 20/04/2023

Triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Văn bản số 367/STTTT-TTBCXB ngày 03/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về Tham gia Hội Sách Hải Phòng năm 2023 trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch số 25/KH-SKHCN ngày 30/3/2023 về Tham gia Hội sách Hải Phòng năm 2023.

Kế hoạch khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN.

Kế hoạch Tham gia Hội sách Hải Phòng của Sở KH&CN tập trung vào những nội dung sau: Trưng bày, giới thiệu sách và các ấn phẩm (Sách, ấn phẩm tiêu biểu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và cung cấp; Sách và bản tin KH&CN do Trung tâm; Sách, bản in, thông tin sáng kiến, giải pháp hữu ích do các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phát hành; Sách và bản tin KH&CN do các đơn vị thành viên Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng xuất bản và cung cấp; Các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố nổi bật giai đoạn 2015 -2023; Thông tin dữ liệu điện tử, clip sự kiện KH&CN tiêu biểu, các cơ sở dữ liệu do các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và quản lý); Trưng bày và giới thiệu các dịch vụ KH&CN (dịch vụ thông tin KH&CN; dịch vụ phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo; dịch vụ Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng).

Hội Sách Hải Phòng 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 08h30 ngày 21/4/2023 đến 22h ngày 23/4/2023) tại Khuôn viên Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm gắn kết sách với người đọc, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức cộng đồng về văn hóa đọc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân./.

Vũ Thành


Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN