Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  225
Hôm nay:  3709
Tổng truy cập:  1,038,248

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Hội thảo khoa học: Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 09/11/2023

Sáng 03/11, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam, Trường Chính trị Tô Hiệu và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham dự Hội thảo, về phía Trung ương có PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện. Về phía thành phố có PGS. TS Lê Quốc Tiến - Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cùng đại diện các sở, ngành liên quan. PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN; TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Pha - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) có vai trò ngày càng quan trọng, là một trong những nguồn lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cũng như của từng địa phương. Đặc biệt, sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng khẳng định vai trò của KHCN&ĐMST như một tiềm lực cạnh tranh quốc tế; năng lực sáng tạo công nghệ là một trong những tiêu chí cơ bản để xếp hạng năng lực cạnh tranh của các quốc gia.

Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Đình Vinh nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, cũng như nhiều địa phương khác, Hải Phòng xác định KHCN&ĐMST đóng vai trò đột phá chiến lược, là nền tảng và động lực chính để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước” tại Nghị quyết số 45-NQ/TW đã đề ra. Hội thảo được tổ chức nhằm nhằm tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia về đánh giá thực trạng, vai trò của KHCN&ĐMST phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp chiến lược phát triển KHCN&ĐMST thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TS. Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương phát biểu tại Hội thảo.

Với 16 báo cáo tham luận cùng các ý kiến trực tiếp tại Hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia đã làm rõ 4 nội dung chủ yếu: 1- Khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò của KHCN&ĐMST đối với sự phát triển của đất nước và của thành phố Hải Phòng trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó tập trung làm sáng rõ những tác động đến kinh tế biển đặc trưng của Hải Phòng; 2- Phân tích, đánh giá sát, đúng thực trạng, những đóng góp của KHCN&ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và các đơn vị trực thuộc, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; 3- Chỉ ra những vấn đề mới đang đặt ra cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để bổ sung, hoàn thiện lý luận và chủ trương về phát triển KHCN&ĐMST của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới; 4- Đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi để chuyển hóa các nguồn lực thành giá trị thực tiễn nhằm đẩy mạnh phát triển KHCN&ĐMST thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Thành công của Hội thảo cho thấy sự quan tâm của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia giành cho hoạt động KHCN&ĐMST của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Những ý kiến, chia sẻ tại Hội thảo sẽ là căn cứ để thành phố xây dựng và triển khai chiến lược phát triển KHCN&ĐMST trong thời gian tới./.

Nguồn: https://sokhcn.haiphong.gov.vn

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN