Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  243
Hôm nay:  665
Tổng truy cập:  933,896

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 22/03/2024

Chiều 20/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2023 nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023, chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố; đồng chí Phạm Thị Thơ - Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN.

Trao Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho các tập thể đạt thành tích tốt năm 2023.

Năm 2023, ngành KH&CN đứng trước những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, tuy nhiên, với sự cố gắng nhiệt tình, luôn bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, Bộ KH&CN và thành phố; hoạt động KH&CN và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã có nhiều chuyển biến tích cực: Hoạt động tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đọa về về KHCN&ĐMST được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; Bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN của thành phố nói chung, Sở KH&CN nói  riêng được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn; Cơ sở vật chất không ngừng được cải thiện, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Sở hăng say làm việc và đạt hiệu quả cao; Vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023 tiếp tục được khẳng định đã góp phần nâng cao tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), đóng góp vào GRDP đạt 43,26% (năm 2022 đạt 42,3%); Hoạt động KH&CN của thành phố đat nhiều thành tích, kết quả nổi bật, có 07/10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 03/10 chỉ tiêu đạt mức kế hoạch được UBND thành phố giao, các nhiệm vụ trong tâm hoàn thành đúng hạn trong đó vượt trước trên 50% về tiến độ.

 Năm 2023, Hải Phòng tiếp tục trở thành điểm sáng so các địa phương  trong hoạt động phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST, chuyển đổi số, hợp tác về KHCN&ĐMST so với các địa phương trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Hồng. Lần đầu tiên thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động KHCN&ĐMST giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 với Bộ KH&CN trong đó có các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể làm nền tảng, định hướng chiến lược cho hoạt động KH&CN thành phố trong các năm tiếp theo… Tuy  đạt được những thành tựu đáng khích lệ, hoạt động KHCN vẫn tồn tại một số hạn chế như: Mức đầu tư cho hoạt động KH&CN vẫn còn khiêm tốn, tỷ lệ đầu tư ngân sách cho KH&CN chỉ khoảng  0,33% tổng ngân sách thành phố; Việc triển khai, nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN vẫn còn hạn chế; Quỹ phát triển KH&CN của thành phố được thành lập từ năm 2017 nhưng chưa hiệu quả; Năng lực hoạt động KH&CN của đa số các tổ chức KH&CN của thành phố còn thấp, thiếu những tổ chức KH&CN mạnh có đủ khả năng giải quyết những vấn đề KH&CN lớn của thành phố…

Hội nghị cũng chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ, và các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024, cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ KH&CN, Thành ủy, HĐND, UBND về KHCN&ĐMST; Đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng, với phương châm lấy ứng dụng làm chính, ứng dụng kết hợp với phát triển KH&CN, nhất là trong một số ngành, lĩnh vực mới có tiềm năng, thế mạnh; Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả có chương trình; kế hoạch KH&CN có trọng điểm, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn tiên tiến…; Triển khai Chương trình phối hoạt đông về KHCN&ĐMSTgiữa Bộ KH&CN và UBND thành phố; Tiếp tục đổi mới đng bộ cơ chế, phương pháp quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đầu tư, tăng cường tiềm lực KH&CN phục vụ triển khai các hoạt động của ngành.

Ch tịch Công đoàn viên chức thành phố Phạm Thị Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Phạm Thị Thơ nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà Sở KH&CN đã đạt được trong  năm qua như: Những hoạt động của Sở KHCN đã đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của thành phố; Công đoàn Sở đã có nhiều hoạt động chăm lo kịp thời đến đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên; Ban chấp hành Công đoàn Sở đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Sở, cũng như Công đoàn Viên chức thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố lưu ý Công đoàn Sở cần sâu sát hơn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; Đẩy mạnh thực hiện Dân chủ cơ sở, xây dựng quy chế dân chủ, quy chế phối hợp với chính quyền, xây dựng quy chế có sự thảo luận dân chủ và được thực hiện công khai, minh bạch; Tiếp tục tham gia các hoạt động của Công đoàn thành phố…

Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, 08 tập thể và 02 cá nhân của Sở được Bộ KH&CN tặng bằng khen. Sở đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 đơn vị; tặng cờ thi đua và 02 đơn vị; tặng bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân. 24 cá nhân được Giám đốc Sở công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 31 tập thể và 52 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen./.

Hàn Vĩnh Tân (Sở KH&CN Hải Phòng)


Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN