Chuyên mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  11
Hôm nay:  30
Tổng truy cập:  390,829

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Tin chuyên mục : Tin hoạt động

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh” 11/07/2022

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh", mã số KC.01/21-30.

Để Chương trình KC.01/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Chương trình và kêu gọị các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường Đại học tích cực đề xuất đề tài, dự án khoa học, đảm bảo bám sát theo mục tiêu, nội dung, sản phẩm được ban hành tại Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN.

Theo đó, Chương trình hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

 1. Phát triển các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình, giải pháp số hoá, giải pháp liên thông, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ số.

 2. Phát triển sản phẩm, giải pháp và mô hình phục vụ phát triển đô thị thông minh; phát triển các tiện ích đô thị thông minh phục vụ cho cộng đồng trong đô thị; giải pháp số hóa, liên thông, tích hợp và khai thác dữ liệu không gian đô thị và cơ sở dữ liệu liên quan khác phục vụ phát triển đô thị thông minh; làm chủ, ứng dụng công nghệ số trong quy hoạch, quản lý, giám sát, vận hành đô thị thông minh.

 3. Làm chủ công nghệ trong thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm, giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống cung cấp dịch vụ công, hệ thống thông tin quan trọng trong Chính phủ số và đô thị thông minh; phát triển hệ thống đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin, hệ thống hỗ trợ giám sát an ninh mạng phục vụ Chính phủ số và đô thị thông minh.

 4. Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh tại Việt Nam, bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu số giữa các hệ thống thông tin trong Chính phủ số, kết nối liên thông với Mạng lưới các đô thị thông minh khu vực ASEAN.

  Thời gian nhận đề xuất: Theo 3 đợt, gồm: 

+ Đợt 1: Tiếp nhận đề xuất đến trước 16h30 ngày 15/7/2022;

+ Đợt 2: Từ ngày 16/7/2022 đến trước 16h30 ngày 15/9/2022;

+ Đợt 3: Từ ngày 16/9/2022 đến trước 16h30 ngày 15/11/2022. 

 Địa chỉ nhận đề xuất: Bản in được gửi qua đường Công văn trực tiếp đến địa chỉ: Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn: http://hpstic.vn/

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN