Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  21
Hôm nay:  71
Tổng truy cập:  390,870

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ Hải Phòng
Tên báo cáo:
Nghiên cứu xây dựng quy trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:
Trung tâm Phát triển khoa học – công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài:
CN. Nguyễn Thị Cẩm Hương
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học xã hội
Thời gian bắt đầu:
01/05/2021
Thời gian kết thúc:
01/12/2021
Năm viết báo cáo:
2021
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
Tóm tắt:
Tổng quan những vấn đề lý luận có liên quan và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng quy trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đánh giá thực trạng hoạt động ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay và tại Hải Phòng. Nghiên cứu chuyên môn: Một số yêu cầu đặt ra đối với quy trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hải Phòng. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn dự án, ý tưởng khởi nghiệp để ươm tạo. Đề xuất xây dựng quy trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phương thức triển khai quy trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng.
Từ khoá:
Quy trình ươm tạo khởi nghiệp; Khởi nghiệp; Đổi mới sáng tạo
Nơi lưu trữ:
Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00585

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN