Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  23
Hôm nay:  49
Tổng truy cập:  390,848

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ Hải Phòng
Tên báo cáo:
Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết Collagen từ Sứa Rhopilema hispidum (Vanhoffen, 1888) tại Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:
Viện tài nguyên và môi trường biển
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
Tỉnh, thành phố
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Phạm Thế Thư
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học nông nghiệp
Thời gian bắt đầu:
01/12/2019
Thời gian kết thúc:
01/10/2021
Năm viết báo cáo:
2021
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
Tóm tắt:
Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Nghiên cứu lựa chọn kỹ thuật xử lý nguyên liệu Sứa. Nghiên cứu tiền xử lý nguyên liệu sứa bằng dung môi Naoh và C2H5OH nhằm loại bỏ tạp chất phi collagen. Nghiên cứu xác định công nghệ và điều kiện tối ưu trong tách collagen từ Sứa. Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu trong giai đoạn thụ tinh sạch và thu nhận sản phẩm collagen. Xác định hiêu suất tách chiết của công nghệ, độ an toàn của sản phẩm collgen tách chiết từ Sứa. Đề xuất quy trình tách chiết collagen từ Sứa.
Từ khoá:
Quy trình tách chiết Collagen; Tách chiết Collagen; Sứa Rhopilema hispidum
Nơi lưu trữ:
Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00582

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN