Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  17
Hôm nay:  53
Tổng truy cập:  390,852

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ Hải Phòng
Tên báo cáo:
Nghiên cứu xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ theo hướng số hóa tại thành phố Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:
Trung tâm Thông tin, thống kê KH&CN thành phố Hải Phòng
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài:
ThS Trần Thị Phượng
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Thời gian bắt đầu:
01/06/2021
Thời gian kết thúc:
01/12/2021
Năm viết báo cáo:
2021
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
Tóm tắt:
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa. Thực trạng liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại thành phố Hải Phòng. Đề xuất mô hình hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại thành phố Hải Phòng.
Từ khoá:
Hệ thống liên kết; Nguồn lực thông tin; Thông tin khoa học và công nghệ; Số hóa
Nơi lưu trữ:
Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00584

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN