Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  19
Hôm nay:  59
Tổng truy cập:  390,858

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ Hải Phòng
Tên báo cáo:
Nghiên cứu, đánh giá tổng thể hiện trạng nghề nuôi ngao và đề xuất giải pháp quản lý nhằm phát triển bền vững nghề nuôi ngao tại Hải Phòng
Cơ quan chủ trì:
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan chủ quản:
UBND Thành phố Hải Phòng
Cấp quản lý đề tài:
Tỉnh, thành phố
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Hà Tân
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học nông nghiệp
Thời gian bắt đầu:
01/07/2019
Thời gian kết thúc:
01/08/2021
Năm viết báo cáo:
2021
Nơi viết báo cáo:
Hải Phòng
Số trang:
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề nuôi ngao của thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và xu thế biến động của môi trường tại và khu vực nuôi ngao tại Hải Phòng. Nghiên cứu, xác định các yếu tố môi trường tự nhiên tác động đến các hoạt đông nuôi ngao tại Hải Phòng. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng thực hiện cơ chế chính sách, quản lý, quy hoạch và một số hoạt động kinh tế xã hội tác động đến nghề nuôi ngao tại Hải Phòng. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, cơ chế chính sách phát triển nghề nuôi ngao phù hợp điều kiện thành phố. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nuôi ngao bền vững phù hợp điều kiện thành phố. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề tài.
Từ khoá:
Nghề nuôi ngao, Nuôi ngao, Phát triển bền vững
Nơi lưu trữ:
Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00581

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN