Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  18
Hôm nay:  53
Tổng truy cập:  240,625

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Đại học Hải Phòng
Tên báo cáo:
Ngắn mạch và bảo vệ trong hệ thống điện
Cơ quan chủ trì:
Trường Đại học Hải Phòng
Cơ quan chủ quản:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp quản lý đề tài:
Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Văn Tú
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Thời gian bắt đầu:
Thời gian kết thúc:
Năm viết báo cáo:
2020
Nơi viết báo cáo:
Trường Đại học Hải Phòng
Số trang:
139
Tóm tắt:
Trình bày về ngắn mạch trong hệ thống điện trong đó nêu tổng quan về các loại ngắn mạch, cách bảo vệ trong hệ thống điện
Từ khoá:
Nơi lưu trữ:
Trung tâm Thông tin - Thư viện

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN