Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  54
Hôm nay:  30
Tổng truy cập:  155,866

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Viện Y Học Biển
Tên báo cáo:
Đặc điểm hình ảnh siêu âm tổn thương dạng nốt của tuyến giáp ở bệnh nhân khám tại viện y học biển năm 2020
Cơ quan chủ trì:
Viện Y học biển Việt Nam
Cơ quan chủ quản:
Bộ Y tế
Cấp quản lý đề tài:
Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Thị Phượng
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học y dược
Thời gian bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian kết thúc:
10/01/2020
Năm viết báo cáo:
2020
Nơi viết báo cáo:
Hải phòng
Số trang:
10
Tóm tắt:
Mục tiêu:Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm tổn thương dạng nốt của tuyến giáp có đối chiếu kết quả tế bào học ở bệnh nhân đến khám tại Viện Y học biển năm 2020. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu:291 bệnh nhân với 314 nốt tuyến giáp và 96 nốt được tiến hành chọc hút kim nhỏ và xét nghiệm tế bào. Kết quả nghiên cứu: Những dấu hiệu nghi ngờ ác tính chiếm tỷ lệ thấp: 8,28% nốt giảm âm; 1,59% nốt rất giảm âm; 6,05% nốt có trục cao > rộng ; 6,69% nốt có bờ xâm lấn; 1,27% nốt có vi vôi hóa, 2,23% nốt có vôi hóa viền. Nguy cơ ác tính tăng dần theo phân độ AI-TIRADS 2019: nguy cơ ác tính lần lượt theo phân độ AI-TIRADS 2019 3,4,5 là 2,9%; 72,73%; 100%.Phân độ AI-TIRADS 2019 có giá trị chẩn đoán ung thư tuyến giáp với: Độ nhạy là 91,30%; độ đặc hiệu là 91,78%. Từ khóa: tổn thương dạng nốt, tuyến giáp, siêu âm, Viện Y học biển
Từ khoá:
siêu âm, tuyến giáp, tổn thương dạng nốt, viện y học biển
Nơi lưu trữ:
615.13(BC)/1715

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN