Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  2424
Hôm nay:  4534
Tổng truy cập:  257,347

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Đại học hàng hải Việt Nam
Tên báo cáo:
Biện pháp tăng cường công tác xúc tiến thương mại của Sở Công thương Hải Dương đến năm 2025
Cơ quan chủ trì:
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Cơ quan chủ quản:
Bộ Giao thông vận tải
Cấp quản lý đề tài:
N/A
Chủ nhiệm đề tài:
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Thời gian bắt đầu:
01/01/2019
Thời gian kết thúc:
Năm viết báo cáo:
2019
Nơi viết báo cáo:
Số trang:
105
Tóm tắt:
Từ khoá:
Nơi lưu trữ:

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN