Các lĩnh vực

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến:  64
Hôm nay:  110
Tổng truy cập:  155,946

TỔ CHỨC KH&CN THUỘC SỞ

Chi tiết đề tài kết quả nghiên cứu

T.viên mạng lưới:
Viện Y Học Biển
Tên báo cáo:
Đặc điểm hàm lượng CK-MB ở những bệnh nhân được chẩn đoán là thiếu máu cơ tim tại viện y học biển năm 2020
Cơ quan chủ trì:
Viện Y học biển Việt Nam
Cơ quan chủ quản:
Bộ Y tế
Cấp quản lý đề tài:
Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài:
Trịnh Thị Nhung
Lĩnh vực quản lý:
Khoa học y dược
Thời gian bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian kết thúc:
Năm viết báo cáo:
2020
Nơi viết báo cáo:
Hải phòng
Số trang:
9
Tóm tắt:
Mục tiêu:Mô tả hàm lượng CK-MB ở những bệnh nhân được chẩn đoán là thiếu máu cơ tim tại Viện Y học biển năm 2020. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu:81 Bệnh nhân được các bác sỹ lâm sàng chẩn đoán là thiếu máu cơ timtại Viện Y học biển từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim có hàm lượng CK-MB cao là 16%. Tỷ lệ bệnh nhân có Troponin cao trong nhóm bệnh nhân thiếu máu cơ tim và CK-MB cao chiếm 61,5%. Từ khóa: CK-MB, thiếu máu cơ tim, viện Y học biển
Từ khoá:
hàm lượng CK-MB, thiếu máu cơ tim, viện y học biển
Nơi lưu trữ:
615.13(BC)/1723

Quản trị hệ thống tra cứu

 
 

DỮ LIỆU CÁC TRƯỜNG, VIỆN